มณฑลกานซู
ประเทศจีน 
รหัสไปรษณีย์ทั่วโลก
กลับสู่ด้านบน

(933) รหัสไปรษณีย์ ใน มณฑลกานซู

ดูรายชื่อของ รหัสไปรษณีย์ ใน มณฑลกานซู
ช่วงเวลาเวลาจีน
พื้นที่425,800 ตร.กม.
ประชากร25.6 ล้าน (รายละเอียดเพิ่มเติม)
ประชากรชาย13,090,878 (51.1%)
ประชากรหญิง12,533,118 (48.9%)
อายุมัธยฐาน35.2
รหัสไปรษณีย์620060, 620061, 620063 (930 เพิ่มเติม)
รหัสโทรศัพท์930, 931, 932 (15 เพิ่มเติม)
เมือง26
รหัสไปรษณีย์เมืองจำนวนรหัสไปรษณีย์
735100 - 735112Jiayuguan5
737100 - 737104Jinchang4
741000 - 741003Qincheng5
744000 - 744015Pingliang5

(933) รหัสไปรษณีย์ ใน มณฑลกานซู

รหัสไปรษณีย์เมืองเขตการบริหารประชากรเมือง
620060หลานโจวมณฑลกานซู2,628,426
620061หลานโจวมณฑลกานซู2,628,426
620063หลานโจวมณฑลกานซู2,628,426
620064หลานโจวมณฑลกานซู2,628,426
620065หลานโจวมณฑลกานซู2,628,426
620066หลานโจวมณฑลกานซู2,628,426
620067หลานโจวมณฑลกานซู2,628,426
620068หลานโจวมณฑลกานซู2,628,426
620069หลานโจวมณฑลกานซู2,628,426
620071หลานโจวมณฑลกานซู2,628,426
620072หลานโจวมณฑลกานซู2,628,426
620073หลานโจวมณฑลกานซู2,628,426
620074หลานโจวมณฑลกานซู2,628,426
620075หลานโจวมณฑลกานซู2,628,426
620201Jiayuguanมณฑลกานซู122,396
620800Pingliangมณฑลกานซู108,156
621001มณฑลกานซู
721322มณฑลกานซู
730000หลานโจวมณฑลกานซู2,628,426
730010หลานโจวมณฑลกานซู2,628,426
730020หลานโจวมณฑลกานซู2,628,426
730021หลานโจวมณฑลกานซู2,628,426
730030หลานโจวมณฑลกานซู2,628,426
730040หลานโจวมณฑลกานซู2,628,426
730046หลานโจวมณฑลกานซู2,628,426
730050หลานโจวมณฑลกานซู2,628,426
730059หลานโจวมณฑลกานซู2,628,426
730060หลานโจวมณฑลกานซู2,628,426
730070หลานโจวมณฑลกานซู2,628,426
730079หลานโจวมณฑลกานซู2,628,426
730080มณฑลกานซู
730083มณฑลกานซู
730085มณฑลกานซู
730086มณฑลกานซู
730087มณฑลกานซู
730088มณฑลกานซู
730094หลานโจวมณฑลกานซู2,628,426
730096มณฑลกานซู
730097หลานโจวมณฑลกานซู2,628,426
730100หลานโจวมณฑลกานซู2,628,426
730101หลานโจวมณฑลกานซู2,628,426
730102หลานโจวมณฑลกานซู2,628,426
730103หลานโจวมณฑลกานซู2,628,426
730104มณฑลกานซู
730105มณฑลกานซู
730106มณฑลกานซู
730108หลานโจวมณฑลกานซู2,628,426
730109มณฑลกานซู
730111หลานโจวมณฑลกานซู2,628,426
730112หลานโจวมณฑลกานซู2,628,426
หน้า 1ถัดไป

ข้อมูลสถิติประชากรของ มณฑลกานซู

ประชากร25.6 ล้าน
ความหนาแน่นของประชากร60.2 / km²
ประชากรชาย13,090,878 (51.1%)
ประชากรหญิง12,533,118 (48.9%)
อายุมัธยฐาน35.2
อายุมัธยฐานเพศชาย35
อายุมัธยฐานเพศหญิง35.4
ธุรกิจใน มณฑลกานซู962
ประชากร (1975)20,042,222
ประชากร (2000)25,603,677
การเปลี่ยนแปลงประชากรตั้งแต่ปี 1975 ถึงปี 2015 +27.9%
การเปลี่ยนแปลงประชากรตั้งแต่ปี 2000 ถึงปี 2015 +0.1%

มณฑลกานซู

มณฑลกานซู หรือ มณฑลกานสู้ (จีนตัวย่อ: 甘肃省, จีนตัวเต็ม: 甘粛省) ชื่อย่อ กัน หรือ หล่ง(甘, 陇) ตั้งอยู่ทางภาค ตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศจีน ตอนบนของแม่น้ำฮวงโห (แม่น้ำเหลือง) มีเมืองหลวงชื่อ   ︎  หน้าวิกิพีเดีย มณฑลกานซู