ปักกิ่ง
ประเทศจีน 
รหัสไปรษณีย์ทั่วโลก
กลับสู่ด้านบน

(350) รหัสไปรษณีย์ ใน ปักกิ่ง

ดูรายชื่อของ รหัสไปรษณีย์ ใน ปักกิ่ง
ช่วงเวลาเวลาจีน
พื้นที่16,410.5 ตร.กม.
ประชากร23.4 ล้าน (รายละเอียดเพิ่มเติม)
ประชากรชาย12,098,127 (51.6%)
ประชากรหญิง11,335,434 (48.4%)
อายุมัธยฐาน35.6
รหัสไปรษณีย์068254, 100000, 100001 (347 เพิ่มเติม)
รหัสโทรศัพท์10
เมือง7
รหัสไปรษณีย์เมืองจำนวนรหัสไปรษณีย์
100000 - 102629ปักกิ่ง255

(350) รหัสไปรษณีย์ ใน ปักกิ่ง

รหัสไปรษณีย์เมืองเขตการบริหารประชากรเมือง
068254Gubeikouปักกิ่ง
100000ปักกิ่งปักกิ่ง11,716,620
100001ปักกิ่งปักกิ่ง11,716,620
100004ปักกิ่งปักกิ่ง11,716,620
100005ปักกิ่งปักกิ่ง11,716,620
100006ปักกิ่งปักกิ่ง11,716,620
100007ปักกิ่งปักกิ่ง11,716,620
100009ปักกิ่งปักกิ่ง11,716,620
100010ปักกิ่งปักกิ่ง11,716,620
100011ปักกิ่งปักกิ่ง11,716,620
100012ปักกิ่งปักกิ่ง11,716,620
100013ปักกิ่งปักกิ่ง11,716,620
100015ปักกิ่งปักกิ่ง11,716,620
100016ปักกิ่งปักกิ่ง11,716,620
100017ปักกิ่ง
100018ปักกิ่งปักกิ่ง11,716,620
100019ปักกิ่งปักกิ่ง11,716,620
100020ปักกิ่งปักกิ่ง11,716,620
100021ปักกิ่งปักกิ่ง11,716,620
100022ปักกิ่งปักกิ่ง11,716,620
100023ปักกิ่งปักกิ่ง11,716,620
100024ปักกิ่งปักกิ่ง11,716,620
100025ปักกิ่งปักกิ่ง11,716,620
100026ปักกิ่งปักกิ่ง11,716,620
100027ปักกิ่งปักกิ่ง11,716,620
100028ปักกิ่งปักกิ่ง11,716,620
100029ปักกิ่งปักกิ่ง11,716,620
100031ปักกิ่งปักกิ่ง11,716,620
100032ปักกิ่งปักกิ่ง11,716,620
100033ปักกิ่งปักกิ่ง11,716,620
100034ปักกิ่งปักกิ่ง11,716,620
100035ปักกิ่งปักกิ่ง11,716,620
100036ปักกิ่งปักกิ่ง11,716,620
100037ปักกิ่งปักกิ่ง11,716,620
100038ปักกิ่งปักกิ่ง11,716,620
100039ปักกิ่งปักกิ่ง11,716,620
100040ปักกิ่งปักกิ่ง11,716,620
100041ปักกิ่งปักกิ่ง11,716,620
100042ปักกิ่งปักกิ่ง11,716,620
100043ปักกิ่งปักกิ่ง11,716,620
100044ปักกิ่งปักกิ่ง11,716,620
100045ปักกิ่งปักกิ่ง11,716,620
100046ปักกิ่งปักกิ่ง11,716,620
100048ปักกิ่งปักกิ่ง11,716,620
100049ปักกิ่งปักกิ่ง11,716,620
100050ปักกิ่งปักกิ่ง11,716,620
100051ปักกิ่งปักกิ่ง11,716,620
100052ปักกิ่งปักกิ่ง11,716,620
100053ปักกิ่งปักกิ่ง11,716,620
100054ปักกิ่งปักกิ่ง11,716,620
100055ปักกิ่งปักกิ่ง11,716,620
100056ปักกิ่งปักกิ่ง11,716,620
100061ปักกิ่งปักกิ่ง11,716,620
100062ปักกิ่งปักกิ่ง11,716,620
100065ปักกิ่งปักกิ่ง11,716,620
100067ปักกิ่งปักกิ่ง11,716,620
100068ปักกิ่งปักกิ่ง11,716,620
100069ปักกิ่งปักกิ่ง11,716,620
100070ปักกิ่งปักกิ่ง11,716,620
100071ปักกิ่งปักกิ่ง11,716,620
100072ปักกิ่งปักกิ่ง11,716,620
100073ปักกิ่งปักกิ่ง11,716,620
100074ปักกิ่งปักกิ่ง11,716,620
100075ปักกิ่งปักกิ่ง11,716,620
100076ปักกิ่งปักกิ่ง11,716,620
100077ปักกิ่งปักกิ่ง11,716,620
100078ปักกิ่งปักกิ่ง11,716,620
100079ปักกิ่งปักกิ่ง11,716,620
100080ปักกิ่งปักกิ่ง11,716,620
100081ปักกิ่งปักกิ่ง11,716,620
100082ปักกิ่งปักกิ่ง11,716,620
100083ปักกิ่งปักกิ่ง11,716,620
100084ปักกิ่งปักกิ่ง11,716,620
100085ปักกิ่งปักกิ่ง11,716,620
100086ปักกิ่งปักกิ่ง11,716,620
100088ปักกิ่งปักกิ่ง11,716,620
100089ปักกิ่งปักกิ่ง11,716,620
100090ปักกิ่งปักกิ่ง11,716,620
100091ปักกิ่งปักกิ่ง11,716,620
100092ปักกิ่งปักกิ่ง11,716,620
100093ปักกิ่งปักกิ่ง11,716,620
100094ปักกิ่งปักกิ่ง11,716,620
100095ปักกิ่งปักกิ่ง11,716,620
100096ปักกิ่งปักกิ่ง11,716,620
100097ปักกิ่งปักกิ่ง11,716,620
100098ปักกิ่งปักกิ่ง11,716,620
100101ปักกิ่งปักกิ่ง11,716,620
100102ปักกิ่งปักกิ่ง11,716,620
100103ปักกิ่งปักกิ่ง11,716,620
100105ปักกิ่งปักกิ่ง11,716,620
100107ปักกิ่งปักกิ่ง11,716,620
100110ปักกิ่งปักกิ่ง11,716,620
100120ปักกิ่งปักกิ่ง11,716,620
100121ปักกิ่งปักกิ่ง11,716,620
100122ปักกิ่งปักกิ่ง11,716,620
100123ปักกิ่งปักกิ่ง11,716,620
100124ปักกิ่งปักกิ่ง11,716,620
100125ปักกิ่งปักกิ่ง11,716,620
100126ปักกิ่งปักกิ่ง11,716,620
100140ปักกิ่งปักกิ่ง11,716,620
100141ปักกิ่งปักกิ่ง11,716,620
100142ปักกิ่งปักกิ่ง11,716,620
100143ปักกิ่งปักกิ่ง11,716,620
100144ปักกิ่งปักกิ่ง11,716,620
100160ปักกิ่งปักกิ่ง11,716,620
100161ปักกิ่งปักกิ่ง11,716,620
100162ปักกิ่งปักกิ่ง11,716,620
100164ปักกิ่งปักกิ่ง11,716,620
100165ปักกิ่งปักกิ่ง11,716,620
100166ปักกิ่งปักกิ่ง11,716,620
100176ปักกิ่งปักกิ่ง11,716,620
100190ปักกิ่งปักกิ่ง11,716,620
100191ปักกิ่งปักกิ่ง11,716,620
100192ปักกิ่งปักกิ่ง11,716,620
100193ปักกิ่งปักกิ่ง11,716,620
100195ปักกิ่งปักกิ่ง11,716,620
100600ปักกิ่งปักกิ่ง11,716,620
100621ปักกิ่งปักกิ่ง11,716,620
100700ปักกิ่งปักกิ่ง11,716,620
100701ปักกิ่งปักกิ่ง11,716,620
100703ปักกิ่งปักกิ่ง11,716,620
100704ปักกิ่งปักกิ่ง11,716,620
100706ปักกิ่งปักกิ่ง11,716,620
100708ปักกิ่งปักกิ่ง11,716,620
100710ปักกิ่งปักกิ่ง11,716,620
100711ปักกิ่งปักกิ่ง11,716,620
100720ปักกิ่ง
100722ปักกิ่ง
100725ปักกิ่ง
100730ปักกิ่งปักกิ่ง11,716,620
100732ปักกิ่ง
100734ปักกิ่ง
100735ปักกิ่ง
100738ปักกิ่งปักกิ่ง11,716,620
100740ปักกิ่ง
100742ปักกิ่ง
100745ปักกิ่ง
100746ปักกิ่ง
100747ปักกิ่ง
100800ปักกิ่งปักกิ่ง11,716,620
100801ปักกิ่งปักกิ่ง11,716,620
100803ปักกิ่งปักกิ่ง11,716,620
100805ปักกิ่ง
100810ปักกิ่งปักกิ่ง11,716,620
100811ปักกิ่ง
100812ปักกิ่ง
100813ปักกิ่ง
100815ปักกิ่ง
100816ปักกิ่ง
100817ปักกิ่ง
100820ปักกิ่ง
100821ปักกิ่ง
100823ปักกิ่ง
100824ปักกิ่งปักกิ่ง11,716,620
100830ปักกิ่งปักกิ่ง11,716,620
100836ปักกิ่งปักกิ่ง11,716,620
100840ปักกิ่งปักกิ่ง11,716,620
100841ปักกิ่ง
100842ปักกิ่ง
100843ปักกิ่ง
100845ปักกิ่ง
100851ปักกิ่งปักกิ่ง11,716,620
100852ปักกิ่ง
100854ปักกิ่งปักกิ่ง11,716,620
100855ปักกิ่ง
100856ปักกิ่ง
100857ปักกิ่ง
100858ปักกิ่งปักกิ่ง11,716,620
100860ปักกิ่ง
100862ปักกิ่งปักกิ่ง11,716,620
100865ปักกิ่ง
100871ปักกิ่งปักกิ่ง11,716,620
100872ปักกิ่งปักกิ่ง11,716,620
100873ปักกิ่งปักกิ่ง11,716,620
100875ปักกิ่งปักกิ่ง11,716,620
100876ปักกิ่งปักกิ่ง11,716,620
100886ปักกิ่งปักกิ่ง11,716,620
101100ปักกิ่งปักกิ่ง11,716,620
101101ปักกิ่งปักกิ่ง11,716,620
101102ปักกิ่งปักกิ่ง11,716,620
101103ปักกิ่งปักกิ่ง11,716,620
101104ปักกิ่ง
101105ปักกิ่งปักกิ่ง11,716,620
101106ปักกิ่งปักกิ่ง11,716,620
101107ปักกิ่งปักกิ่ง11,716,620
101108ปักกิ่งปักกิ่ง11,716,620
101109ปักกิ่ง
101110ปักกิ่งปักกิ่ง11,716,620
101111ปักกิ่งปักกิ่ง11,716,620
101112ปักกิ่งปักกิ่ง11,716,620
101113ปักกิ่งปักกิ่ง11,716,620
101116ปักกิ่งปักกิ่ง11,716,620
101117ปักกิ่งปักกิ่ง11,716,620
101118ปักกิ่งปักกิ่ง11,716,620
101119ปักกิ่งปักกิ่ง11,716,620
101121ปักกิ่งปักกิ่ง11,716,620
101149ปักกิ่งปักกิ่ง11,716,620
101200Pingguปักกิ่ง
101201ปักกิ่ง
101202ปักกิ่ง
101203ปักกิ่ง
101204ปักกิ่ง
101205Pingguปักกิ่ง
101206ปักกิ่ง
101207ปักกิ่ง
101208ปักกิ่ง
101209ปักกิ่ง
101211ปักกิ่ง
101212ปักกิ่ง
101213ปักกิ่ง
101214ปักกิ่ง
101300ปักกิ่งปักกิ่ง11,716,620
101301ปักกิ่งปักกิ่ง11,716,620
101302ปักกิ่งปักกิ่ง11,716,620
101303ปักกิ่งปักกิ่ง11,716,620
101304ปักกิ่งปักกิ่ง11,716,620
101305ปักกิ่งปักกิ่ง11,716,620
101306ปักกิ่ง
101307ปักกิ่ง
101308ปักกิ่งปักกิ่ง11,716,620
101309ปักกิ่งปักกิ่ง11,716,620
101311ปักกิ่ง
101312ปักกิ่งปักกิ่ง11,716,620
101313ปักกิ่งปักกิ่ง11,716,620
101314ปักกิ่งปักกิ่ง11,716,620
101318ปักกิ่งปักกิ่ง11,716,620
101399ปักกิ่งปักกิ่ง11,716,620
101400ปักกิ่งปักกิ่ง11,716,620
101401Huairouปักกิ่ง
101402ปักกิ่งปักกิ่ง11,716,620
101403ปักกิ่ง
101404Huanghuachengปักกิ่ง
101405ปักกิ่ง
101406ปักกิ่ง
101407Huairouปักกิ่ง
101408ปักกิ่ง
101409ปักกิ่ง
101411ปักกิ่ง
101412ปักกิ่ง
101413ปักกิ่ง
101414ปักกิ่ง
101415ปักกิ่ง
101500Miyunปักกิ่ง
101501ปักกิ่ง
101502ปักกิ่ง
101503ปักกิ่ง
101504ปักกิ่ง
101505ปักกิ่ง
101506ปักกิ่ง
101507ปักกิ่ง
101508ปักกิ่ง
101509ปักกิ่ง
101511ปักกิ่ง
101512ปักกิ่ง
101513ปักกิ่ง
101514ปักกิ่ง
101515ปักกิ่ง
101516ปักกิ่ง
102100ปักกิ่ง
102101ปักกิ่ง
102102ปักกิ่ง
102103ปักกิ่ง
102104ปักกิ่ง
102105ปักกิ่ง
102106ปักกิ่ง
102107ปักกิ่ง
102108ปักกิ่ง
102109ปักกิ่ง
102115ปักกิ่ง
102200ปักกิ่งปักกิ่ง11,716,620
102201ปักกิ่งปักกิ่ง11,716,620
102202ปักกิ่งปักกิ่ง11,716,620
102204ปักกิ่ง
102205ปักกิ่งปักกิ่ง11,716,620
102206ปักกิ่งปักกิ่ง11,716,620
102208ปักกิ่งปักกิ่ง11,716,620
102209ปักกิ่งปักกิ่ง11,716,620
102211ปักกิ่งปักกิ่ง11,716,620
102212ปักกิ่งปักกิ่ง11,716,620
102213ปักกิ่งปักกิ่ง11,716,620
102218ปักกิ่งปักกิ่ง11,716,620
102300ปักกิ่งปักกิ่ง11,716,620
102301ปักกิ่ง
102302ปักกิ่ง
102303ปักกิ่ง
102304ปักกิ่ง
102305ปักกิ่ง
102306ปักกิ่ง
102307ปักกิ่ง
102308ปักกิ่งปักกิ่ง11,716,620
102309ปักกิ่ง
102311ปักกิ่ง
102400ปักกิ่งปักกิ่ง11,716,620
102401ปักกิ่งปักกิ่ง11,716,620
102402ปักกิ่งปักกิ่ง11,716,620
102403ปักกิ่งปักกิ่ง11,716,620
102405ปักกิ่งปักกิ่ง11,716,620
102407ปักกิ่ง
102409ปักกิ่ง
102411ปักกิ่ง
102412ปักกิ่งปักกิ่ง11,716,620
102413ปักกิ่งปักกิ่ง11,716,620
102417ปักกิ่งปักกิ่ง11,716,620
102420ปักกิ่งปักกิ่ง11,716,620
102444ปักกิ่งปักกิ่ง11,716,620
102445ปักกิ่งปักกิ่ง11,716,620
102487ปักกิ่งปักกิ่ง11,716,620
102488ปักกิ่งปักกิ่ง11,716,620
102500ปักกิ่งปักกิ่ง11,716,620
102501Fangshanปักกิ่ง97,026
102502ปักกิ่ง
102503ปักกิ่ง
102504ปักกิ่ง
102505ปักกิ่ง
102506ปักกิ่ง
102507ปักกิ่ง
102508ปักกิ่ง
102509ปักกิ่ง
102511ปักกิ่ง
102512ปักกิ่ง
102513ปักกิ่ง
102514ปักกิ่ง
102515ปักกิ่ง
102516ปักกิ่ง
102517ปักกิ่ง
102518ปักกิ่ง
102519ปักกิ่ง
102521ปักกิ่ง
102600ปักกิ่งปักกิ่ง11,716,620
102601ปักกิ่งปักกิ่ง11,716,620
102602ปักกิ่งปักกิ่ง11,716,620
102603ปักกิ่ง
102605ปักกิ่งปักกิ่ง11,716,620
102606ปักกิ่งปักกิ่ง11,716,620
102607ปักกิ่งปักกิ่ง11,716,620
102608ปักกิ่ง
102609ปักกิ่ง
102611ปักกิ่งปักกิ่ง11,716,620
102612ปักกิ่งปักกิ่ง11,716,620
102613ปักกิ่งปักกิ่ง11,716,620
102614ปักกิ่งปักกิ่ง11,716,620
102618ปักกิ่งปักกิ่ง11,716,620
102621ปักกิ่งปักกิ่ง11,716,620
102622ปักกิ่งปักกิ่ง11,716,620
102623ปักกิ่งปักกิ่ง11,716,620
102626ปักกิ่งปักกิ่ง11,716,620
102627ปักกิ่งปักกิ่ง11,716,620
102628ปักกิ่งปักกิ่ง11,716,620
102629ปักกิ่งปักกิ่ง11,716,620
118305ปักกิ่งปักกิ่ง11,716,620

ข้อมูลสถิติประชากรของ ปักกิ่ง

ประชากร23.4 ล้าน
ความหนาแน่นของประชากร1,427 / km²
ประชากรชาย12,098,127 (51.6%)
ประชากรหญิง11,335,434 (48.4%)
อายุมัธยฐาน35.6
อายุมัธยฐานเพศชาย35.3
อายุมัธยฐานเพศหญิง35.9
ธุรกิจใน ปักกิ่ง32,190
ประชากร (1975)4,423,903
ประชากร (2000)13,843,489
การเปลี่ยนแปลงประชากรตั้งแต่ปี 1975 ถึงปี 2015 +429.7%
การเปลี่ยนแปลงประชากรตั้งแต่ปี 2000 ถึงปี 2015 +69.3%

ปักกิ่ง

ปักกิ่ง หรือ เป่ย์จิง (ภาษาจีน:  北京 , พินอิน: Běijīng) เป็นเมืองหลวงของประเทศจีน มีชื่อย่อว่า จิง ตั้งอยู่ที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของ ที่ราบหวาเป่ย์ ชื่อเดิมคือ จี่ สมัยวสันตสารทและสมัยรณรัฐเป็นเมืองหลวงของแคว้นยัน สมัยราชวงศ์เหลียว เป็นเมืองหลวงรอง ชิ้อยันจิ..  ︎  หน้าวิกิพีเดีย ปักกิ่ง