ซูโจว
เมืองใกล้เคียง
ประเทศจีน 
รหัสไปรษณีย์ทั่วโลก
กลับสู่ด้านบน

(94) รหัสไปรษณีย์ ใน ซูโจว

ดูรายชื่อของ รหัสไปรษณีย์ ใน ซูโจว
ช่วงเวลาเวลาจีน
พื้นที่8,488.4 ตร.กม.
ประชากร2.1 ล้าน (รายละเอียดเพิ่มเติม)
ประชากรชาย1,065,329 (50.4%)
ประชากรหญิง1,047,289 (49.6%)
อายุมัธยฐาน33.3
รหัสไปรษณีย์215000, 215001, 215002 (91 เพิ่มเติม)
รหัสโทรศัพท์512, 557

(94) รหัสไปรษณีย์ ใน ซูโจว, มณฑลเจียงซู

รหัสไปรษณีย์เมืองเขตการบริหารประชากรเมือง
215000ซูโจวมณฑลเจียงซู5,345,961
215001ซูโจวมณฑลเจียงซู5,345,961
215002ซูโจวมณฑลเจียงซู5,345,961
215003ซูโจวมณฑลเจียงซู5,345,961
215004ซูโจวมณฑลเจียงซู5,345,961
215005ซูโจวมณฑลเจียงซู5,345,961
215006ซูโจวมณฑลเจียงซู5,345,961
215007ซูโจวมณฑลเจียงซู5,345,961
215008ซูโจวมณฑลเจียงซู5,345,961
215009ซูโจวมณฑลเจียงซู5,345,961
215011ซูโจวมณฑลเจียงซู5,345,961
215021ซูโจวมณฑลเจียงซู5,345,961
215027ซูโจวมณฑลเจียงซู5,345,961
215028ซูโจวมณฑลเจียงซู5,345,961
215031ซูโจวมณฑลเจียงซู5,345,961
215100ซูโจวมณฑลเจียงซู5,345,961
215101ซูโจวมณฑลเจียงซู5,345,961
215102ซูโจวมณฑลเจียงซู5,345,961
215103ซูโจวมณฑลเจียงซู5,345,961
215104ซูโจวมณฑลเจียงซู5,345,961
215105ซูโจวมณฑลเจียงซู5,345,961
215106ซูโจวมณฑลเจียงซู5,345,961
215107ซูโจวมณฑลเจียงซู5,345,961
215111ซูโจวมณฑลเจียงซู5,345,961
215121ซูโจวมณฑลเจียงซู5,345,961
215122ซูโจวมณฑลเจียงซู5,345,961
215123ซูโจวมณฑลเจียงซู5,345,961
215124ซูโจวมณฑลเจียงซู5,345,961
215125ซูโจวมณฑลเจียงซู5,345,961
215126ซูโจวมณฑลเจียงซู5,345,961
215127ซูโจวมณฑลเจียงซู5,345,961
215128ซูโจวมณฑลเจียงซู5,345,961
215129ซูโจวมณฑลเจียงซู5,345,961
215131ซูโจวมณฑลเจียงซู5,345,961
215132ซูโจวมณฑลเจียงซู5,345,961
215133ซูโจวมณฑลเจียงซู5,345,961
215134ซูโจวมณฑลเจียงซู5,345,961
215135ซูโจวมณฑลเจียงซู5,345,961
215137ซูโจวมณฑลเจียงซู5,345,961
215138ซูโจวมณฑลเจียงซู5,345,961
215141ซูโจวมณฑลเจียงซู5,345,961
215142ซูโจวมณฑลเจียงซู5,345,961
215143ซูโจวมณฑลเจียงซู5,345,961
215144ซูโจวมณฑลเจียงซู5,345,961
215151ซูโจวมณฑลเจียงซู5,345,961
215152ซูโจวมณฑลเจียงซู5,345,961
215153ซูโจวมณฑลเจียงซู5,345,961
215155ซูโจวมณฑลเจียงซู5,345,961
215156ซูโจวมณฑลเจียงซู5,345,961
215157ซูโจวมณฑลเจียงซู5,345,961
215158ซูโจวมณฑลเจียงซู5,345,961
215159ซูโจวมณฑลเจียงซู5,345,961
215161ซูโจวมณฑลเจียงซู5,345,961
215162ซูโจวมณฑลเจียงซู5,345,961
215163ซูโจวมณฑลเจียงซู5,345,961
215164ซูโจวมณฑลเจียงซู5,345,961
215168ซูโจวมณฑลเจียงซู5,345,961
215200ซูโจวมณฑลเจียงซู5,345,961
215211ซูโจวมณฑลเจียงซู5,345,961
215212ซูโจวมณฑลเจียงซู5,345,961
215213ซูโจวมณฑลเจียงซู5,345,961
215214ซูโจวมณฑลเจียงซู5,345,961
215215ซูโจวมณฑลเจียงซู5,345,961
215217ซูโจวมณฑลเจียงซู5,345,961
215219ซูโจวมณฑลเจียงซู5,345,961
215221ซูโจวมณฑลเจียงซู5,345,961
215222ซูโจวมณฑลเจียงซู5,345,961
215223ซูโจวมณฑลเจียงซู5,345,961
215224ซูโจวมณฑลเจียงซู5,345,961
215225ซูโจวมณฑลเจียงซู5,345,961
215300ซูโจวมณฑลเจียงซู5,345,961
215301ซูโจวมณฑลเจียงซู5,345,961
215311ซูโจวมณฑลเจียงซู5,345,961
215312ซูโจวมณฑลเจียงซู5,345,961
215313ซูโจวมณฑลเจียงซู5,345,961
215315ซูโจวมณฑลเจียงซู5,345,961
215316ซูโจวมณฑลเจียงซู5,345,961
215321ซูโจวมณฑลเจียงซู5,345,961
215322ซูโจวมณฑลเจียงซู5,345,961
215323ซูโจวมณฑลเจียงซู5,345,961
215325ซูโจวมณฑลเจียงซู5,345,961
215326ซูโจวมณฑลเจียงซู5,345,961
215335ซูโจวมณฑลเจียงซู5,345,961
215341ซูโจวมณฑลเจียงซู5,345,961
215542ซูโจวมณฑลเจียงซู5,345,961
215551ซูโจวมณฑลเจียงซู5,345,961
215552ซูโจวมณฑลเจียงซู5,345,961
215554ซูโจวมณฑลเจียงซู5,345,961
215555ซูโจวมณฑลเจียงซู5,345,961
215556ซูโจวมณฑลเจียงซู5,345,961
215559ซูโจวมณฑลเจียงซู5,345,961
215562ซูโจวมณฑลเจียงซู5,345,961
216007ซูโจวมณฑลเจียงซู5,345,961
216300ซูโจวมณฑลเจียงซู5,345,961

ข้อมูลสถิติประชากรของ ซูโจว, มณฑลเจียงซู

ประชากร2.1 ล้าน
ความหนาแน่นของประชากร248.9 / km²
ประชากรชาย1,065,329 (50.4%)
ประชากรหญิง1,047,289 (49.6%)
อายุมัธยฐาน33.3
อายุมัธยฐานเพศชาย33.4
อายุมัธยฐานเพศหญิง33.1
ธุรกิจใน ซูโจว, มณฑลเจียงซู1,170
ประชากร (1975)799,065
ประชากร (2000)1,636,074
การเปลี่ยนแปลงประชากรตั้งแต่ปี 1975 ถึงปี 2015 +164.4%
การเปลี่ยนแปลงประชากรตั้งแต่ปี 2000 ถึงปี 2015 +29.1%

ซูโจว

ซูโจว (จีนตัวเต็ม: 蘇州; จีนตัวย่อ: 苏州) เป็นเมืองสำคัญทางตะวันออกเฉียงใต้ของมณฑลเจียงซู ซึ่งอยู่ทางภาคตะวันออกของประเทศจีน อยู่ติดกับเขตการปกครองพิเศษเซี่ยงไฮ้ ตั้งอยู่บริเวณพื้นที่ตอนปลายของแม่น้ำแยงซี ริมฝั่งทะเลสาบไท่หรือไท่หู (อังกฤษ: Lake Tai or Tai Hu; จีน..  ︎  หน้าวิกิพีเดีย ซูโจว