(1) รหัสไปรษณีย์ ใน Santa Cruz del Norte

ช่วงเวลาเวลาคิวบา
พื้นที่376 ตร.กม.
ประชากร34,885 (รายละเอียดเพิ่มเติม)
ประชากรชาย17,518 (50.2%)
ประชากรหญิง17,367 (49.8%)
อายุมัธยฐาน39.7
รหัสไปรษณีย์32900

(1) รหัสไปรษณีย์ ใน Santa Cruz del Norte, Provincia Mayabeque

รหัสไปรษณีย์เมืองเขตการบริหารประชากรเมือง
32900Santa Cruz del NorteProvincia Mayabeque18,402

ข้อมูลสถิติประชากรของ Santa Cruz del Norte, Provincia Mayabeque

ประชากร34,885
ความหนาแน่นของประชากร92.8 / km²
ประชากรชาย17,518 (50.2%)
ประชากรหญิง17,367 (49.8%)
อายุมัธยฐาน39.7
อายุมัธยฐานเพศชาย38.8
อายุมัธยฐานเพศหญิง40.6
ประชากร (1975)21,248
ประชากร (2000)30,456
การเปลี่ยนแปลงประชากรตั้งแต่ปี 1975 ถึงปี 2015 +64.2%
การเปลี่ยนแปลงประชากรตั้งแต่ปี 2000 ถึงปี 2015 +14.5%

Santa Cruz del Norte

Santa Cruz del Norte is a town and municipality in the Mayabeque Province of Cuba. Before 2011 it was part of La Habana Province. It is located on the north shore, between the cities of Havana and Matanzas, at the mouth of the Santa Cruz River.   ︎  หน้าวิกิพีเดีย Santa Cruz del Norte

เมืองใกล้เคียง

แผนที่แบบโต้ตอบ
เมืองเขตการบริหารประเทศหรือภาคประชากรเมืองรหัสไปรษณีย์
CotorroLa Habanaคิวบา14000
JarucoProvincia Mayabequeคิวบา20,20732800
MadrugaProvincia Mayabequeคิวบา33,79833000
San José de las LajasProvincia Mayabequeคิวบา54,84732700