(1) รหัสไปรษณีย์ ใน La Habana Vieja

ช่วงเวลาเวลาคิวบา
พื้นที่4 ตร.กม.
ประชากร56,726 (รายละเอียดเพิ่มเติม)
ประชากรชาย26,499 (46.7%)
ประชากรหญิง30,227 (53.3%)
อายุมัธยฐาน41.1
รหัสไปรษณีย์19100

(1) รหัสไปรษณีย์ ใน La Habana Vieja

รหัสไปรษณีย์เมืองเขตการบริหารประชากรเมือง
19100La Habana ViejaLa Habana95,383

ข้อมูลสถิติประชากรของ La Habana Vieja

ประชากร56,726
ความหนาแน่นของประชากร14,181 / km²
ประชากรชาย26,499 (46.7%)
ประชากรหญิง30,227 (53.3%)
อายุมัธยฐาน41.1
อายุมัธยฐานเพศชาย39.3
อายุมัธยฐานเพศหญิง42.7
ประชากร (1975)73,868
ประชากร (2000)66,058
การเปลี่ยนแปลงประชากรตั้งแต่ปี 1975 ถึงปี 2015 -23.2%
การเปลี่ยนแปลงประชากรตั้งแต่ปี 2000 ถึงปี 2015 -14.1%

La Habana Vieja

Old Havana (Spanish: La Habana Vieja) is the city-center (downtown) and one of the 15 municipalities (or boroughs) forming Havana, Cuba. It has the second highest population density in the city and contains the core of the original city of Havana. Th..  ︎  หน้าวิกิพีเดีย La Habana Vieja

เมืองใกล้เคียง

แผนที่แบบโต้ตอบ
เมืองเขตการบริหารประเทศหรือภาคประชากรเมืองรหัสไปรษณีย์
Diez de OctubreLa Habanaคิวบา227,29310700
GuanabacoaLa Habanaคิวบา112,96411100
Habana del EsteLa Habanaคิวบา178,04119120
ReglaLa Habanaคิวบา44,43111200