(1) รหัสไปรษณีย์ ใน Guane

ช่วงเวลาเวลาคิวบา
พื้นที่717 ตร.กม.
ประชากร38,602 (รายละเอียดเพิ่มเติม)
ประชากรชาย20,178 (52.3%)
ประชากรหญิง18,424 (47.7%)
อายุมัธยฐาน39.4
รหัสไปรษณีย์23300

(1) รหัสไปรษณีย์ ใน Guane, Provincia de Pinar del Río

รหัสไปรษณีย์เมืองเขตการบริหารประชากรเมือง
23300GuaneProvincia de Pinar del Río16,548

ข้อมูลสถิติประชากรของ Guane, Provincia de Pinar del Río

ประชากร38,602
ความหนาแน่นของประชากร53.8 / km²
ประชากรชาย20,178 (52.3%)
ประชากรหญิง18,424 (47.7%)
อายุมัธยฐาน39.4
อายุมัธยฐานเพศชาย38.8
อายุมัธยฐานเพศหญิง40.1
ประชากร (1975)29,674
ประชากร (2000)37,218
การเปลี่ยนแปลงประชากรตั้งแต่ปี 1975 ถึงปี 2015 +30.1%
การเปลี่ยนแปลงประชากรตั้งแต่ปี 2000 ถึงปี 2015 +3.7%

Guane

Guane is a municipality and town in the Pinar del Río Province of Cuba. It was founded in 1602.   ︎  หน้าวิกิพีเดีย Guane

เมืองใกล้เคียง

แผนที่แบบโต้ตอบ
เมืองเขตการบริหารประเทศหรือภาคประชากรเมืองรหัสไปรษณีย์
MantuaProvincia de Pinar del Ríoคิวบา10,79722200
SandinoProvincia de Pinar del Ríoคิวบา24150
San Juan y MartínezProvincia de Pinar del Ríoคิวบา23200
San LuisProvincia de Pinar del Ríoคิวบา6,69023100