(1) รหัสไปรษณีย์ ใน Colón

ช่วงเวลาเวลาคิวบา
พื้นที่597 ตร.กม.
ประชากร78,393 (รายละเอียดเพิ่มเติม)
ประชากรชาย39,062 (49.8%)
ประชากรหญิง39,331 (50.2%)
อายุมัธยฐาน39.9
รหัสไปรษณีย์42400

(1) รหัสไปรษณีย์ ใน Colón, Provincia de Matanzas

รหัสไปรษณีย์เมืองเขตการบริหารประชากรเมือง
42400ColónProvincia de Matanzas63,882

ข้อมูลสถิติประชากรของ Colón, Provincia de Matanzas

ประชากร78,393
ความหนาแน่นของประชากร131.3 / km²
ประชากรชาย39,062 (49.8%)
ประชากรหญิง39,331 (50.2%)
อายุมัธยฐาน39.9
อายุมัธยฐานเพศชาย39.2
อายุมัธยฐานเพศหญิง40.6
ประชากร (1975)67,954
ประชากร (2000)78,913
การเปลี่ยนแปลงประชากรตั้งแต่ปี 1975 ถึงปี 2015 +15.4%
การเปลี่ยนแปลงประชากรตั้งแต่ปี 2000 ถึงปี 2015 -0.7%

Colón

Colón is a municipality and city in the Matanzas Province of Cuba.   ︎  หน้าวิกิพีเดีย Colón

เมืองใกล้เคียง

แผนที่แบบโต้ตอบ
เมืองเขตการบริหารประเทศหรือภาคประชากรเมืองรหัสไปรษณีย์
CalimeteProvincia de Matanzasคิวบา23,25543200
Los ArabosProvincia de Matanzasคิวบา12,50443300
MartíProvincia de Matanzasคิวบา13,43942300
PericoProvincia de Matanzasคิวบา24,07342500