(1) รหัสไปรษณีย์ ใน Cárdenas

ช่วงเวลาเวลาคิวบา
พื้นที่577.9 ตร.กม.
ประชากร137,484 (รายละเอียดเพิ่มเติม)
ประชากรชาย68,660 (49.9%)
ประชากรหญิง68,825 (50.1%)
อายุมัธยฐาน39.9
รหัสไปรษณีย์42110

(1) รหัสไปรษณีย์ ใน Cárdenas, Provincia de Matanzas

รหัสไปรษณีย์เมืองเขตการบริหารประชากรเมือง
42110CárdenasProvincia de Matanzas98,515

ข้อมูลสถิติประชากรของ Cárdenas, Provincia de Matanzas

ประชากร137,484
ความหนาแน่นของประชากร237.9 / km²
ประชากรชาย68,660 (49.9%)
ประชากรหญิง68,825 (50.1%)
อายุมัธยฐาน39.9
อายุมัธยฐานเพศชาย39.2
อายุมัธยฐานเพศหญิง40.6
ธุรกิจใน Cárdenas, Provincia de Matanzas17
ประชากร (1975)67,078
ประชากร (2000)109,508
การเปลี่ยนแปลงประชากรตั้งแต่ปี 1975 ถึงปี 2015 +105%
การเปลี่ยนแปลงประชากรตั้งแต่ปี 2000 ถึงปี 2015 +25.5%

Cárdenas

Cárdenas (Spanish pronunciation: [ˈkaɾðenas]), Calle Calzada Cárdenas is a municipality and city in the Matanzas Province of Cuba, about 116 km (72 mi) by air [156 km (97 mi) by road] east of Havana. Cárdenas is the 15th most-populated Cuban city and..  ︎  หน้าวิกิพีเดีย Cárdenas

เมืองใกล้เคียง

แผนที่แบบโต้ตอบ
เมืองเขตการบริหารประเทศหรือภาคประชากรเมืองรหัสไปรษณีย์
MartíProvincia de Matanzasคิวบา13,43942300
Pedro BetancourtProvincia de Matanzasคิวบา26,76142700
PericoProvincia de Matanzasคิวบา24,07342500
VaraderoProvincia de Matanzasคิวบา20,00042200