(1) รหัสไปรษณีย์ ใน Baraguá

ช่วงเวลาเวลาคิวบา
พื้นที่728 ตร.กม.
ประชากร36,098 (รายละเอียดเพิ่มเติม)
ประชากรชาย18,627 (51.6%)
ประชากรหญิง17,471 (48.4%)
อายุมัธยฐาน38.4
รหัสไปรษณีย์67900

(1) รหัสไปรษณีย์ ใน Baraguá, Provincia de Ciego de Ávila

รหัสไปรษณีย์เมืองเขตการบริหารประชากรเมือง
67900BaraguáProvincia de Ciego de Ávila15,268

ข้อมูลสถิติประชากรของ Baraguá, Provincia de Ciego de Ávila

ประชากร36,098
ความหนาแน่นของประชากร49.6 / km²
ประชากรชาย18,627 (51.6%)
ประชากรหญิง17,471 (48.4%)
อายุมัธยฐาน38.4
อายุมัธยฐานเพศชาย37.9
อายุมัธยฐานเพศหญิง39
ประชากร (1975)28,778
ประชากร (2000)34,943
การเปลี่ยนแปลงประชากรตั้งแต่ปี 1975 ถึงปี 2015 +25.4%
การเปลี่ยนแปลงประชากรตั้งแต่ปี 2000 ถึงปี 2015 +3.3%

Baraguá

Baraguá (Spanish pronunciation: [baɾaˈɣwa]) is a municipality and town in the Ciego de Ávila Province of Cuba. Its administrative seat is located in the town of Gaspar.   ︎  หน้าวิกิพีเดีย Baraguá

เมืองใกล้เคียง

แผนที่แบบโต้ตอบ
เมืองเขตการบริหารประเทศหรือภาคประชากรเมืองรหัสไปรษณีย์
Carlos Manuel de Céspedesกามากูเอย์คิวบา7210074110
Floridaกามากูเอย์คิวบา63,00772810728207283074430เพิ่มเติม
Primero de EneroProvincia de Ciego de Ávilaคิวบา17,93467400
VenezuelaProvincia de Ciego de Ávilaคิวบา16,60167800