(1,536) รหัสไปรษณีย์ ใน ประเทศกัมพูชา

ดูรายชื่อของ รหัสไปรษณีย์ ใน ประเทศกัมพูชา
ช่วงเวลาเวลากัมพูชา
พื้นที่18,135 ตร.กม.
ประชากร14.5 ล้าน
ความหนาแน่นของประชากร797.0 / km²
รหัสไปรษณีย์00000, 01101, 01102 (1,533 เพิ่มเติม)
รหัสโทรศัพท์11, 12, 15 (26 เพิ่มเติม)
ธุรกิจใน ประเทศกัมพูชา39,926
เมือง16
รหัสไปรษณีย์เขตการบริหารจำนวนรหัสไปรษณีย์
01101 - 21565จังหวัดกำปงธม1,361
01206 - 01254จังหวัดบันเตียเมียนเจย5
02351 - 02360จังหวัดพระตะบอง13
04201 - 04204จังหวัดกำปงชนัง6
07401 - 07416จังหวัดกำปอด16
12000 - 13302พนมเปญ82
17251 - 17260จังหวัดเสียมราฐ15
18152 - 18204Sihanoukville5
20251 - 20254จังหวัดสวายเรียง5

(1,536) รหัสไปรษณีย์ ใน ประเทศกัมพูชา

รหัสไปรษณีย์เมืองเขตการบริหารประชากรเมือง
00000จังหวัดกำปงชนัง
01101จังหวัดกำปงธม
01102จังหวัดกำปงธม
01103จังหวัดกำปงธม
01104จังหวัดกำปงธม
01151จังหวัดกำปงธม
01152จังหวัดกำปงธม
01153จังหวัดกำปงธม
01154จังหวัดกำปงธม
01155จังหวัดกำปงธม
01156จังหวัดกำปงธม
01157จังหวัดกำปงธม
01201จังหวัดกำปงธม
01202จังหวัดกำปงธม
01203จังหวัดกำปงธม
01204จังหวัดกำปงธม
01205จังหวัดกำปงธม
01206จังหวัดบันเตียเมียนเจย
01251ศรีโสภณจังหวัดบันเตียเมียนเจย23,218
01252ศรีโสภณจังหวัดบันเตียเมียนเจย23,218
01253จังหวัดกำปงธม
01254จังหวัดบันเตียเมียนเจย
01255จังหวัดกำปงธม
01256จังหวัดกำปงธม
01257จังหวัดกำปงธม
01258จังหวัดกำปงธม
01301จังหวัดกำปงธม
01302จังหวัดกำปงธม
01303จังหวัดกำปงธม
01304จังหวัดกำปงธม
01305จังหวัดกำปงธม
01306จังหวัดกำปงธม
01307จังหวัดกำปงธม
01308จังหวัดกำปงธม
01351จังหวัดกำปงธม
01352จังหวัดกำปงธม
01353จังหวัดกำปงธม
01354จังหวัดกำปงธม
01355จังหวัดกำปงธม
01356จังหวัดกำปงธม
01357จังหวัดกำปงธม
01358จังหวัดกำปงธม
01359จังหวัดกำปงธม
01360จังหวัดกำปงธม
01361จังหวัดกำปงธม
01362จังหวัดกำปงธม
01363จังหวัดกำปงธม
01401จังหวัดบันเตียเมียนเจย
01402จังหวัดกำปงธม
01403จังหวัดกำปงธม
หน้า 1ถัดไป

ประเทศกัมพูชา

กัมพูชา ชื่ออย่างเป็นทางการว่า ราชอาณาจักรกัมพูชา (เขมร: ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា พฺระราชาณาจกฺรกมฺพุชา "พระราชาณาจักรกัมพูชา") เป็นประเทศตั้งอยู่ในส่วนใต้ของคาบสมุทรอินโดจีนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีพื้นที่ 181,035 ตารางกิโลเมตร มีพรมแดนทิศตะวันตกติดต่อกับประเท..  ︎  หน้าวิกิพีเดีย ประเทศกัมพูชา