(1,536) รหัสไปรษณีย์ ใน ประเทศกัมพูชา

ดูรายชื่อของ รหัสไปรษณีย์ ใน ประเทศกัมพูชา
ช่วงเวลาเวลากัมพูชา
พื้นที่18,135 ตร.กม.
ประชากร14.5 ล้าน
ความหนาแน่นของประชากร797.0 / km²
รหัสไปรษณีย์06311, 06312, 06313 (1,533 เพิ่มเติม)
รหัสโทรศัพท์11, 12, 15 (26 เพิ่มเติม)
ธุรกิจใน ประเทศกัมพูชา39,926
เมือง16

(1,536) รหัสไปรษณีย์ ใน ประเทศกัมพูชา

รหัสไปรษณีย์เมืองเขตการบริหารประชากรเมือง
06311จังหวัดกำปงธม
06312จังหวัดกำปงธม
06313จังหวัดกำปงธม
06351จังหวัดกำปงธม
06352จังหวัดกำปงธม
06353จังหวัดกำปงธม
06354จังหวัดกำปงธม
06355จังหวัดกำปงธม
06356จังหวัดกำปงธม
06357จังหวัดกำปงธม
06358จังหวัดกำปงธม
06359จังหวัดกำปงธม
06401Kampong Thomจังหวัดกำปงธม19,951
06402Kampong Thomจังหวัดกำปงธม19,951
06403
06404จังหวัดกำปงธม
06405จังหวัดกำปงธม
06406จังหวัดกำปงธม
06407จังหวัดกำปงธม
06408จังหวัดกำปงธม
06409จังหวัดกำปงธม
06410จังหวัดกำปงธม
06411จังหวัดกำปงธม
06451จังหวัดกำปงธม
06452จังหวัดกำปงธม
06453จังหวัดกำปงธม
06454จังหวัดกำปงธม
06455จังหวัดกำปงธม
06456จังหวัดกำปงธม
06457จังหวัดกำปงธม
06458จังหวัดกำปงธม
06459จังหวัดกำปงธม
06460จังหวัดกำปงธม
06461จังหวัดกำปงธม
06462จังหวัดกำปงธม
06463จังหวัดกำปงธม
06464จังหวัดกำปงธม
06465จังหวัดกำปงธม
06466จังหวัดกำปงธม
06467จังหวัดกำปงธม
06468จังหวัดกำปงธม
07101จังหวัดกำปงธม
07102จังหวัดกำปงธม
07103จังหวัดกำปงธม
07104จังหวัดกำปงธม
07105จังหวัดกำปงธม
07106จังหวัดกำปงธม
07107จังหวัดกำปงธม
07108จังหวัดกำปงธม
07109จังหวัดกำปงธม
07110จังหวัดกำปงธม
07111จังหวัดกำปงธม
07151จังหวัดกำปงธม
07152จังหวัดกำปงธม
07153จังหวัดกำปงธม
07154จังหวัดกำปงธม
07155จังหวัดกำปงธม
07156จังหวัดกำปงธม
07157จังหวัดกำปงธม
07158จังหวัดกำปงธม
07159จังหวัดกำปงธม
07160จังหวัดกำปงธม
07161จังหวัดกำปงธม
07162จังหวัดกำปงธม
07163จังหวัดกำปงธม
07164จังหวัดกำปงธม
07165จังหวัดกำปงธม
07201จังหวัดกำปงธม
07202จังหวัดกำปงธม
07203จังหวัดกำปงธม
07204จังหวัดกำปงธม
07205จังหวัดกำปงธม
07206จังหวัดกำปงธม
07207จังหวัดกำปงธม
07251จังหวัดกำปงธม
07252จังหวัดกำปงธม
07253จังหวัดกำปงธม
07254จังหวัดกำปงธม
07255จังหวัดกำปงธม
07256จังหวัดกำปงธม
07257จังหวัดกำปงธม
07258จังหวัดกำปงธม
07259จังหวัดกำปงธม
07260จังหวัดกำปงธม
07261จังหวัดกำปงธม
07262จังหวัดกำปงธม
07264จังหวัดกำปงธม
07265จังหวัดกำปงธม
07301จังหวัดกำปงธม
07302จังหวัดกำปงธม
07303จังหวัดกำปงธม
07304จังหวัดกำปงธม
07305จังหวัดกำปงธม
07306จังหวัดกำปงธม
07307จังหวัดกำปงธม
07308จังหวัดกำปงธม
07309จังหวัดกำปงธม
07310จังหวัดกำปงธม
07351จังหวัดกำปงธม
07352จังหวัดกำปงธม
หน้า 2ถัดไป

ประเทศกัมพูชา

กัมพูชา ชื่ออย่างเป็นทางการว่า ราชอาณาจักรกัมพูชา (เขมร: ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា พฺระราชาณาจกฺรกมฺพุชา "พระราชาณาจักรกัมพูชา") เป็นประเทศตั้งอยู่ในส่วนใต้ของคาบสมุทรอินโดจีนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีพื้นที่ 181,035 ตารางกิโลเมตร มีพรมแดนทิศตะวันตกติดต่อกับประเท..  ︎  หน้าวิกิพีเดีย ประเทศกัมพูชา