01307 · รหัสไปรษณีย์ ก่อนหน้า

รหัสไปรษณีย์ 01308 - จังหวัดกำปงธม

รหัสโทรศัพท์62
เวลาท้องถิ่นวันจันทร์ 20:58
ช่วงเวลาเวลาอินโดจีน
พิกัด13.0° / 105.0°
รหัสไปรษณีย์ที่เกี่ยวข้อง013020130301304013050130601307

แผนที่ของ รหัสไปรษณีย์ 01308

แผนที่แบบโต้ตอบ