01302 · รหัสไปรษณีย์ ก่อนหน้า
รหัสไปรษณีย์ ถัดไป · 01304

รหัสไปรษณีย์ 01303 - จังหวัดกำปงธม

รหัสโทรศัพท์62
เวลาท้องถิ่นวันจันทร์ 04:26
ช่วงเวลาเวลาอินโดจีน
พิกัด13.0° / 105.0°
รหัสไปรษณีย์ที่เกี่ยวข้อง013010130201304013050130601307

แผนที่ของ รหัสไปรษณีย์ 01303

แผนที่แบบโต้ตอบ