(82) รหัสไปรษณีย์ ใน พนมเปญ

ดูรายชื่อของ รหัสไปรษณีย์ ใน พนมเปญ
ช่วงเวลาเวลากัมพูชา
พื้นที่678.5 ตร.กม.
ประชากร1.9 ล้าน (รายละเอียดเพิ่มเติม)
ประชากรชาย912,826 (47.2%)
ประชากรหญิง1,022,487 (52.8%)
อายุมัธยฐาน24.5
รหัสไปรษณีย์00855, 12000, 12101 (79 เพิ่มเติม)
รหัสโทรศัพท์23
เมือง2
รหัสไปรษณีย์เมืองจำนวนรหัสไปรษณีย์
12000 - 13302พนมเปญ76

(82) รหัสไปรษณีย์ ใน พนมเปญ

รหัสไปรษณีย์เมืองเขตการบริหารประชากรเมือง
00855พนมเปญ
12000พนมเปญพนมเปญ1,573,544
12101พนมเปญพนมเปญ1,573,544
12102พนมเปญพนมเปญ1,573,544
12103พนมเปญพนมเปญ1,573,544
12104พนมเปญพนมเปญ1,573,544
12105พนมเปญพนมเปญ1,573,544
12106พนมเปญพนมเปญ1,573,544
12107พนมเปญพนมเปญ1,573,544
12108พนมเปญพนมเปญ1,573,544
12109พนมเปญพนมเปญ1,573,544
12110พนมเปญพนมเปญ1,573,544
12111พนมเปญพนมเปญ1,573,544
12112พนมเปญพนมเปญ1,573,544
12150พนมเปญพนมเปญ1,573,544
12151พนมเปญพนมเปญ1,573,544
12152พนมเปญพนมเปญ1,573,544
12153พนมเปญพนมเปญ1,573,544
12154พนมเปญพนมเปญ1,573,544
12155พนมเปญพนมเปญ1,573,544
12156พนมเปญพนมเปญ1,573,544
12157พนมเปญพนมเปญ1,573,544
12158พนมเปญพนมเปญ1,573,544
12159พนมเปญพนมเปญ1,573,544
12160พนมเปญพนมเปญ1,573,544
12200พนมเปญพนมเปญ1,573,544
12201พนมเปญพนมเปญ1,573,544
12202พนมเปญพนมเปญ1,573,544
12203พนมเปญพนมเปญ1,573,544
12204พนมเปญพนมเปญ1,573,544
12205พนมเปญพนมเปญ1,573,544
12206พนมเปญพนมเปญ1,573,544
12207พนมเปญพนมเปญ1,573,544
12208พนมเปญพนมเปญ1,573,544
12209พนมเปญพนมเปญ1,573,544
12210พนมเปญพนมเปญ1,573,544
12211พนมเปญพนมเปญ1,573,544
12251พนมเปญพนมเปญ1,573,544
12252พนมเปญพนมเปญ1,573,544
12253พนมเปญพนมเปญ1,573,544
12254พนมเปญพนมเปญ1,573,544
12255พนมเปญพนมเปญ1,573,544
12256พนมเปญพนมเปญ1,573,544
12257พนมเปญพนมเปญ1,573,544
12258พนมเปญพนมเปญ1,573,544
12300พนมเปญพนมเปญ1,573,544
12301พนมเปญพนมเปญ1,573,544
12302พนมเปญพนมเปญ1,573,544
12303พนมเปญพนมเปญ1,573,544
12304พนมเปญพนมเปญ1,573,544
12305พนมเปญพนมเปญ1,573,544
12306พนมเปญพนมเปญ1,573,544
12307พนมเปญพนมเปญ1,573,544
12308พนมเปญพนมเปญ1,573,544
12309พนมเปญพนมเปญ1,573,544
12310พนมเปญพนมเปญ1,573,544
12311พนมเปญพนมเปญ1,573,544
12312พนมเปญพนมเปญ1,573,544
12351พนมเปญพนมเปญ1,573,544
12352พนมเปญพนมเปญ1,573,544
12353พนมเปญพนมเปญ1,573,544
12354พนมเปญพนมเปญ1,573,544
12355พนมเปญพนมเปญ1,573,544
12356พนมเปญพนมเปญ1,573,544
12357พนมเปญพนมเปญ1,573,544
12358พนมเปญพนมเปญ1,573,544
12401พนมเปญพนมเปญ1,573,544
12403พนมเปญพนมเปญ1,573,544
12404พนมเปญ
12405พนมเปญพนมเปญ1,573,544
12406พนมเปญพนมเปญ1,573,544
12407พนมเปญ
12408พนมเปญ
12409พนมเปญ
12410Phumĭ Cheung Êkพนมเปญ
12411พนมเปญพนมเปญ1,573,544
12413พนมเปญ
12415พนมเปญ
13202พนมเปญพนมเปญ1,573,544
13302พนมเปญพนมเปญ1,573,544
14406พนมเปญพนมเปญ1,573,544
85523พนมเปญพนมเปญ1,573,544

ข้อมูลสถิติประชากรของ พนมเปญ

ประชากร1.9 ล้าน
ความหนาแน่นของประชากร2,852 / km²
ประชากรชาย912,826 (47.2%)
ประชากรหญิง1,022,487 (52.8%)
อายุมัธยฐาน24.5
อายุมัธยฐานเพศชาย24.3
อายุมัธยฐานเพศหญิง24.7
ธุรกิจใน พนมเปญ18,481
ประชากร (1975)693,264
ประชากร (2000)1,222,343
การเปลี่ยนแปลงประชากรตั้งแต่ปี 1975 ถึงปี 2015 +179.2%
การเปลี่ยนแปลงประชากรตั้งแต่ปี 2000 ถึงปี 2015 +58.3%

พนมเปญ

พนมเปญ (เขมร: ភ្នំពេញ ภฺนํเพญ ออกเสียงว่า พนุมปึญ; อีกชื่อหนึ่งคือ ราชธานีพนมเปญ; อังกฤษ: Phnom Penh /pəˈnɔːm ˈpɛn/ หรือ /ˈnɒm ˈpɛn/) เป็นเมืองหลวงของประเทศกัมพูชา และยังเป็นเมืองหลวงของนครหลวงพนมเปญด้วย ครั้งหนึ่งเคยได้ชื่อว่า ไข่มุกแห่งเอเชีย (เมื่อคริสต์ทศว..  ︎  หน้าวิกิพีเดีย พนมเปญ