(13) รหัสไปรษณีย์ ใน จังหวัดพระตะบอง

ดูรายชื่อของ รหัสไปรษณีย์ ใน จังหวัดพระตะบอง
ช่วงเวลาเวลากัมพูชา
พื้นที่11,702 ตร.กม.
ประชากร1.3 ล้าน (รายละเอียดเพิ่มเติม)
ประชากรชาย663,547 (49.5%)
ประชากรหญิง677,377 (50.5%)
อายุมัธยฐาน21.2
รหัสไปรษณีย์02201, 02301, 02351 (10 เพิ่มเติม)
รหัสโทรศัพท์53
เมือง2
รหัสไปรษณีย์เมืองจำนวนรหัสไปรษณีย์
02351 - 02360พระตะบอง (เมือง)10

(13) รหัสไปรษณีย์ ใน จังหวัดพระตะบอง

รหัสไปรษณีย์เมืองเขตการบริหารประชากรเมือง
02201พระตะบอง (เมือง)จังหวัดพระตะบอง150,444
02301Russeyจังหวัดพระตะบอง
02351พระตะบอง (เมือง)จังหวัดพระตะบอง150,444
02352พระตะบอง (เมือง)จังหวัดพระตะบอง150,444
02353พระตะบอง (เมือง)จังหวัดพระตะบอง150,444
02354พระตะบอง (เมือง)จังหวัดพระตะบอง150,444
02355พระตะบอง (เมือง)จังหวัดพระตะบอง150,444
02356พระตะบอง (เมือง)จังหวัดพระตะบอง150,444
02357พระตะบอง (เมือง)จังหวัดพระตะบอง150,444
02358พระตะบอง (เมือง)จังหวัดพระตะบอง150,444
02359จังหวัดพระตะบอง
02360พระตะบอง (เมือง)จังหวัดพระตะบอง150,444
20302จังหวัดพระตะบอง

ข้อมูลสถิติประชากรของ จังหวัดพระตะบอง

ประชากร1.3 ล้าน
ความหนาแน่นของประชากร114.6 / km²
ประชากรชาย663,547 (49.5%)
ประชากรหญิง677,377 (50.5%)
อายุมัธยฐาน21.2
อายุมัธยฐานเพศชาย20.3
อายุมัธยฐานเพศหญิง22
ธุรกิจใน จังหวัดพระตะบอง779
ประชากร (1975)533,149
ประชากร (2000)879,507
การเปลี่ยนแปลงประชากรตั้งแต่ปี 1975 ถึงปี 2015 +151.5%
การเปลี่ยนแปลงประชากรตั้งแต่ปี 2000 ถึงปี 2015 +52.5%

จังหวัดพระตะบอง

พระตะบอง หรือชื่อกัมพูชาว่า บัดตัมบอง (เขมร: ខេត្តបាត់ដំបង แคตบัดตัมบอง แปลว่า "ตะบองหาย") เป็นจังหวัดหนึ่งของประเทศกัมพูชา อยู่ทางภาคตะวันตกของประเทศ มีเขตติดต่อกับจังหวัดสระแก้ว และจันทบุรี ประเทศไทย พื้นที่นี้อดีตเคยเป็นจังหวัดพระตะบองในมณฑลบู   ︎  หน้าวิกิพีเดีย จังหวัดพระตะบอง