Advertising

รหัสไปรษณีย์ 11130, อำเภอบางกรวย

ข้อมูล 11130

เมืองหลัก
เมืองอำเภอบางกรวย
ประชากรเมือง78305
เขตการบริหารจังหวัดนนทบุรี
ประเทศหรือภาคไทย
รหัสการโทรระหว่างประเทศ+66
ช่วงเวลาไทย
เวลาท้องถิ่น22:03 จ.
UTCUTC+07
รหัสไปรษณีย์ 11130
ละติจูด13.8050
ลองติจูด100.4728
Advertising

สถานที่อื่นสำหรับ 11130

ชื่อเมืองเขตการบริหารประเทศหรือภาคประชากรเมืองรหัสโทรศัพท์รหัสไปรษณีย์ช่วงเวลาเวลาUTC
เขตบางขุนเทียนกรุงเทพมหานครไทย 127697 11130, 10700, 10200, 12000, เพิ่มเติม ไทย 22:03 จ. UTC+07
อำเภอบางเสาธงจังหวัดสมุทรปราการไทย 54843 10540, 11130 ไทย 22:03 จ. UTC+07
วัดชลอ จังหวัดนนทบุรีไทย 11130 ไทย 22:03 จ. UTC+07
บางขนุน จังหวัดนนทบุรีไทย 11130 ไทย 22:03 จ. UTC+07
ปลายบาง จังหวัดนนทบุรีไทย 11130 ไทย 22:03 จ. UTC+07
บางสีทอง จังหวัดนนทบุรีไทย 11130 ไทย 22:03 จ. UTC+07
ศาลากลาง จังหวัดนนทบุรีไทย 11130 ไทย 22:03 จ. UTC+07
บางขุนกอง จังหวัดนนทบุรีไทย 11130 ไทย 22:03 จ. UTC+07
บางคูเวียง จังหวัดนนทบุรีไทย 11130 ไทย 22:03 จ. UTC+07
มหาสวัสดิ์ จังหวัดนนทบุรีไทย 11130 ไทย 22:03 จ. UTC+07
  • หน้า 1