อำเภอหนองจิก | รหัสไปรษณีย์
Advertising

ข้อมูล รหัสไปรษณีย์ สำหรับ อำเภอหนองจิก

รหัสไปรษณีย์ ใน อำเภอหนองจิก

รหัสไปรษณีย์เมืองเขตการบริหารประเทศหรือภาคประชากรเมืองช่วงเวลาเวลาUTC
94170 อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานีไทย 11385 ไทย 22:14 จ. UTC+07
หน้า 1


เมืองใกล้เคียง

ชื่อเมืองเขตการบริหารประเทศหรือภาคประชากรเมืองรหัสโทรศัพท์รหัสไปรษณีย์
อำเภอเทพาจังหวัดสงขลาไทย 69278 90150
อำเภอแม่ลานจังหวัดปัตตานีไทย 14863 94180
อำเภอยะหริ่งจังหวัดปัตตานีไทย 31111 94150
อำเภอโคกโพธิ์จังหวัดปัตตานีไทย 64329 94120
Advertising